https://files.builder.misssite.com/ed/40/ed40b9d7-2b0c-4293-b352-f567bbf3d312.jpg
Återgå till blogg
Krönika: Måste vi drunkna i journalistik?

Blir fler intresserade av nyheter om vi får mindre journalistik? Får de viktigaste avslöjandena större effekt? Det är en sorglig insikt för en mångårig nyhetsjournalist att inse att livet blir lättare om man trappar ner sin nyhetskonsumtion.

Läs mer
https://files.builder.misssite.com/25/81/2581cf03-52da-49ae-847d-0c4a400df98c.jpghttps://files.builder.misssite.com/ed/40/ed40b9d7-2b0c-4293-b352-f567bbf3d312.jpg