Världen drabbades av global eufori efter murens fall och kalla krigets slut. Det är en förklaring till att man inte förutsåg de problem som skulle komma med en ny tid präglad av globalism och mångkulturalism. Det säger idéhistorikern Svante Nordin.

Läs mer