https://files.builder.misssite.com/ed/40/ed40b9d7-2b0c-4293-b352-f567bbf3d312.jpg

Vill du vara med? 

Livet i Landet handlar om hur människor har det i landet Sverige idag.

Vem du än är och vad du än gör, så är du en del av landet Sverige. Hur du har det spelar roll för mig och faktiskt även för en massa andra människor i det här landet.

I min podcast pratar du och jag om det. Vem du är, vad du gör och vilka frågor som är viktiga för dig i det liv som du har. 

Det är så lätt att tro att vi alla är exakt likadana. Nästan lika lätt som att tro att man själv är konstigast i världen. 

Men sanningen ligger förstås någonstans mittemellan. Och det är inte förrän var och en av oss, en i taget, får berätta om just våra liv som det blir tydligt.

Det är därför jag gör den här podcasten, och det är därför jag vill prata med just dig.  Jag ställer nyfikna frågor, men grottar inte i det privata. Jag vill veta hur du tänker men ifrågasätter också när jag inte förstår.

Jag tror att vi alla mår bra av prata och diskutera vilka vi är, inte bara som individer utan som en del av samhället. 

Vill du vara med så hör av dig så kommer jag med min bandspelare. /Linda 

https://files.builder.misssite.com/ed/40/ed40b9d7-2b0c-4293-b352-f567bbf3d312.jpg