Adelina Sejdijaj Mehmeti är en 36-årig småbarnsmamma från Varberg. Hon jobbar med arbetslösa och har ett förflutet som fritidspolitiker. Bakgrunden som flykting från Balkankriget präglar hennes liv vad gäller både yrkesval, livssyn och barnuppfostran.

Läs mer