https://files.builder.misssite.com/ed/40/ed40b9d7-2b0c-4293-b352-f567bbf3d312.jpg
Återgå till blogg
Kärlek till min barndoms fotbollsklubb

När min barndoms fotbollsklubb behöver pengar till sin ungdomsverksamhet väcks minnen från en viktig del av mitt liv. Självklart vill jag bli kärlekssponsor till LFK. Och mer än så. Jag vill beskriva varför fotbollen och LFK var så viktiga för mig.

Läs mer
Krönika: Måste vi drunkna i journalistik?

Blir fler intresserade av nyheter om vi får mindre journalistik? Får de viktigaste avslöjandena större effekt? Det är en sorglig insikt för en mångårig nyhetsjournalist att inse att livet blir lättare om man trappar ner sin nyhetskonsumtion.

Läs mer
Krönika: "Vad är det för fel på folk?"

Vi har blivit besatta av att leta fel, söka konflikter och missförstå. Men vad vi behöver är ett större intresse för varandra och en ökad förståelse. Det går inte att stirra sig blind på flugan i soppan. Vi behöver veta lite om soppan också.

Läs mer
https://files.builder.misssite.com/25/81/2581cf03-52da-49ae-847d-0c4a400df98c.jpghttps://files.builder.misssite.com/ed/40/ed40b9d7-2b0c-4293-b352-f567bbf3d312.jpg